Olika sorters alger

Brunalger - Kiselalger

Brunalger eller kiselalger kommer ofta i akvarier med för lite ljus. Öka belysningstiden lite. Se också till att lysröret är av den rätta sorten. Under tiden kan det vara bra att göra lite fler vattenbyten. Akvariet bör vara tänt ca 10-12 timmar om dygnet.

Blågröna alger - Cyanobakterier

Blågröna alger är egentligen inte alger utan bakterier. Men för enkelhetens skull kallar jag dem för alger i alla fall.

Blågröna alger är gröna oftast ganska mörka lite åt det blåa hållet. Det ser nästan ut som slem och är väldigt lätt att ta bort. Dock kommer det tillbaka igen på några timmar. Det finns ett antal åtgärder för att få bort dem. Tyvärr vet jag inte vilket sätt som är bäst men när jag bytte lysrör till flora glo så försvann ca 90 % av algerna.

Ett sätt att bli av med algerna är att mörklägga akvariet totalt några dagar, ca en vecka. Jag garanterar inte att det fungerar eftersom jag inte har provat.

Man kan också suga bort algerna och hela tiden avlägsna dem så fort de kommer igen. Man kan även gräva ner dem under sanden vilket antagligen är effektivare eftersom de då inte kommer att komma tillbaka lika mycket. Anledningen till att det är bättre att gräva ner dem tänker jag inte gå in på, men det handlar i alla fall om en massa ämnen framför allt kväve. Vad jag vet så finns det tyvärr ingen fisk som käkar dessa alger.

Grönalger - Svävalger, Pälsalger, Vattenhår, Trådalger

Grönalger finns i form av en grön beläggning på akvarierutorna eller växterna. Det finns även i from av trådar. Får man grönalger är det ett bevis på att man har bra vattenförhållanden. För att avlägsna algerna behöver man en algskrapa för att skrapa bort beläggningen från rutan. Trådarna tar man enklast bort med handen eller något lämpligt redskap. Det finns även svävalger som kommer helt fritt i vattnet. Vattnet kan då bli väldigt grönt och nästan ogenomskinligt. Man kan sänka belysningstiden till mindre än 10 timmar per dygn tills de försvinner. Om det då kommer en massa brunalger i större antal så kan det ju förstås vara idé att sätta belysningen på standard igen. Det finns fiskar som äter grönalger.

Rödalger - Skäggalger, Penselalger

Skägg- och Penselalger hör till rödalgerna. Skäggalgerna består av långa blå eller mörkt gröna trådar. Penselalgerna består av ca 1 cm långa penselliknande buskar. Avlägsna de drabbade växtbladen och skaffa fler snabbväxande växter. Siamesisk algätare (Crossochelius siamensis) äter tacksamt rödalger.