Sniglar

En ovälkommen gäst i ett akvarium är sniglar. Sniglarna äter sönder växterna så att de kan dö. Dessutom ser det inte så vackert ut med hundratals sniglar i ett akvarium. Sniglar är väldigt svåra att helt bli av med, ja näst intill omöjligt. Framför allt eftersom de förökar sig i ett rasande tempo och när sniglarna är små går de knappt att hitta. Det gör sniglarna till ett stort problem. För dig som inte vet hur sniglar i akvarium ser ut så kan jag berätta att det är snäckor. Sniglarna bor i snäckor. Det gör det lite trevligare att avlägsna dem med händerna.

Man kan också sätta ett lockbete i form av mat åt sniglarna över natten. På morgonen så har det då troligen samlats ganska många sniglar som man kan ta bort. Det allra enklaste sättet, tycker jag, är att skaffa en Praktbotia. Praktbotia är en fisk som äter snäckor. Sedan jag skaffade min Praktbotia har jag inte sett skymten av sniglar i akvariet. Det löser snigelproblem väldigt effektivt alltså!

(Det finns fler fiskar som äter sniglar, men jag har bara haft Praktbotia.) Tänk bara på att en Praktbotia blir ganska stor så se till att du har tillräckligt stort akvarium.

En intressant sak är att det finns större sniglar som med avsikt hålls i akvarium. Snigelarten förstör inte lika mycket och dessutom äter vissa av dem alger.