Tilläggsisolering av golv, hur går det till?

Det finns flera olika metoder och material för tilläggsisolering av golv. Man kan isolera med skivor eller med lösull. Olika material finns som alternativ där några av de vanligaste är glasull, mineralull, cellplast och cellulosa. Det är inte alltid som materialet är den viktigaste faktorn för om du skall bli nöjd med en tilläggsisolering av golven.
En annan mycket viktig faktor är att arbetet blir rätt utfört (fackmässigt) men även noggrannhet spelar in.

De som använder lösull av cellulosa menar att detta är helt miljövänligt. Detta stämmer nog tyvärr bara om lösullen INTE är behandlad med flamskyddsmedel. Det finns dock många fördelar med lösull av cellulosa, läs mer hos Ekologisk Isolering i Skåne.

Ett annat företag som använder lösull av cellulosa för isolering av golv är Sjömarkens Isoleringoch du kan samtidigt få lite mer detaljer om deras metoder.